Månedens gjenstand: Læstadius' kirkepostill

Månedens gjenstand

En samling predikener over aarets søn- og festdags-evangelier

Lars Levi Læstadius's Kirke-postille kom første gang ut i år 1900 og Alta Museums utgave ble utgitt av Narviks Bokhandels Forlag i 1933. En postill er en samling prekener over kirkeårets tekster, brukt til høytlesning under gudstjenester eller forsamlinger. Huspostiller var beregnet for bruk i hjemmet. Ordet postill kommer fra latin post illa verba textus og betyr etter disse ord. Vår postill ble donert til museet i 2017 og ser ut til å være mye brukt, siden kantene er frynsete og forsidepermen slitt av.

Postillens forfatter Lars Levi Læstadius (1800-1861) var svensk-samisk prest og botaniker, mest kjent som grunnlegger av læstadianismen. Læstadius hadde sitt virkeområde i Norrbotten og det var under hans tid som prest i Karesuando at læstadianismen i 1844 fikk sin oppstart. Læstadianismen er strengt luthersk med sterke fromhetskrav, og bevegelsen ble raskt populær i Norrbotten og Østerbotten. Til Norge kom læstadianismen i slutten av 1840-årene og antall læstadianere i Norge i dag antas å være rundt 50 000.

Lars Levi Læstadius's Kirke-postille hadde originaltittelen Kirkkopostilla, og ble oversatt fra kvensk av A. Brune. Læstadius ønsket at folk skulle få utøve sin religion på morsmålet og ga blant annet ut bibelhistorien på samisk i 1844. I Nord-Norge førte dette til at kvenske og samiske læstadianere ofte holdt forsamlinger på tilhørernes morsmål eller ved hjelp av simultantolking. Postiller og andre religiøse bøker på finsk og samisk var også vanlige. 


Lena Karlstrøm - Konservator