Månedens gjenstand: Forhistorisk keramikk

Månedens gjenstand

Keramikk i steinalderen

Keramikken du ser her er funnet på Virdnejavri, ca. 40 km sør for Alta. Det er en typisk asbestkeramikk, legg merke til de lange fibrene i keramikken. Det er asbesten. Dessverre ser vi ingen tydelig ornamentikk annet enn noen få linjer og prikker. Keramikken er derfor ikke kategorisert ytterligere.

Keramikk laget av ferskvannsleire og kvarts dukket opp i Finnmark rundt 4500 f.Kr men forsvant like fort. Keramikk dukket igjen opp rundt 2000 f.Kr, denne gangen iblandet asbest. Keramikken har gjennom tiden hatt ulik dekor og er produsert av forskjellige materialer. Det gjør at keramikken fungerer som grensesetter for ulike perioder i tid og rom. Perioden 1800 f.Kr til 0 f.Kr ble for eksempel tidligere omtalt som «asbestkeramisk periode» av åpenbare grunner: det var da asbestkeramikken var i bruk.

Keramikken har naturligvis også vært svært viktig for menneskene som tok den i bruk, men arkeologene strides om nøyaktig hva keramikken ble brukt til. Spesielt gjelder dette asbestkeramikk som ikke leder varme særlig godt og noen mener derfor de er uegnet som kokekar. Kan de ha blitt brukt til fermentering, eller som vannbeholdere? Noen funn indikerer at de ble brukt i sammenheng med fremstilling av metall, men dette er ikke endelig bevist.

 

Skrevet av Rune Normann, arkeolog