Kokebok fra 1897.

Månedens gjenstand: Kokebok fra 1897

Månedens gjenstand

Det er både mye god mat og god kulturhistorie man finner i kokebøkenes historie. Før 1700-tallet ser man at det var stort sett menn som skrev dem, mens på 1800-tallet er det kvinnene som overtar, noe som kommer til syne i bøkenes innhold. Mennene konsentrerte seg hovedsakelig om de temaene som var mannens ansvar, og derfor ble det mer fokus på dyrkingen av matvarene enn akkurat tilberedelsen av dem. Da kvinnene begynte å skrive kokebøker, ble det nå nedskrevet nøyaktige oppskrifter og fremgangsmåte for rettene – siden det var dette de hadde behov for å vite. Det var også motivasjonen for datidens Ingrid Espelid Hovig, prestekonen Hanna Winsnes (1789 - 1872). Da hun var 17 år fikk hun ansvar for å stelle huset til sin søster, og hun ville siden «spare andre for å måtte føre hus uten å ha noen lærebok å holde seg til.» Hennes Lærebog i de forskjellige Grene af Husholdningen (1845), ble den mest utbredte av norske kokebøker og kom i 13 utgaver frem til 1921.

Månedens objekt er Kogebog for tarvelige husholdninger og skolekjøkkener av Antonette Balchen (1848-1917), og er skrevet i Winsnes ånd. Balchen var skolekjøkkenlærerinne og bestyrer for en husflids- og husholdningsskole i Bergen. Tarvelig har i nåtiden en negativt klang, men her betyr ordet enkel og det finnes flere kokebøker på denne tiden rettet mot de tarvelige husholdninger. Balchen skriver i forordet til boken:

«Hvad jeg særlig har savnet ved de mange kogebøger jeg under min virksomhed har gjort meg bekjent med, er en mer varieret spiseliste af tarvelige retter. Mange nære den tro, at af tarvelige retter er der kun: Brød, Suppe, sild og fisk tilberedt paa den mest enkle maade. Dette er dog en feiltagelse, hvad man kan overbevise sig om ved et gjennemsyn af min i bogen givne fortløbende spiseliste for 8 uker. Rigtignok er adskillige retter ikke netop, hvad mange vil kalde tarvelig, men det er atter en fordom, at fordi om maden er vesltelt og velsmagende, den derfor maa være saa meget dyrere.»

Dersom du har lyst til å prøve en skikkelig tarvelig oppskrift, kan du jo ta inspirasjon av oppskriftene som er hentet fra boken. Hva med en varmende ølsuppe i kveld? Eller en råmelksgelé? 


Anne Klippenvåg Pettersen - konservator