Globus

Månedens gjenstand

Denne globusen kom til Elvebakken skole i Alta som en gave gjennom Ungdommens Røde Kors i USA rett etter andre verdenskrig. Da krigen var over var det mange ting som manglet i Europa. Blant annet skoleutstyr, fiske- og jordbruksutstyr, bygningsmaterialer, mat, industrielle maskiner osv. I 1947 kom utenriksministeren i USA, George C. Marshall, med en tale hvor han antydet at USA kunne yte Europa økonomisk hjelp. Denne støtten kunne komme i form av gaver og lån, men forutsatte at de europeiske landene laget en felles plan for den økonomiske gjenreisningen. Dette hjelpeprogrammet ble kalt Marshallhjelpa. Norge mottok rundt 450 millioner dollar over 4 år, hovedsakelig som gaver. Alta mottok blant annet skoleutstyr og fiske- og jordbruksutstyr gjennom dette programmet.   

Ann-Silje Ingebrigtsen, samlingsmedarbeider