Månedens gjenstand: "Vi ere en nasjon"

Månedens gjenstand

Vi ere en nasjon

Mai måned feirer vi med boka «Vi ere en nasjon», som har et barnetog med vaiende flagg på 17. mai foran Stortinget på omslaget. Dette er ei gjennomillustrert lærebok i Norges- og verdenshistorie, skrevet av Jens Hæreid og Sverre Salvesen Amundsen. Boka ble utgitt på bokmål og nynorsk, første gang i 1946 med flere opptrykk utover 50- og 60-tallet. Tittelen er henta fra «Vi ere en Nation vi med» skrevet av Henrik Wergeland i 1841. Sangen kalles ofte «Barnas nasjonalsang» siden den uttrykker ønske om at 17. mai skal være barnas dag.

Museets bokutgave er fra 1950 og har vært brukt av elever gjennom flere skoleår. I 1953 var den i bruk i Talvik ifølge innskriften på første side. Elevene har etterlatt seg små spor gjennom hele boka som notater, beskjeder og markeringer av hvor leksene starter og slutter. Mellom sidene finner vi også små skatter som et lite julekort sendt fra Sverige og besvarelsene på en prøve i Norgeshistorie.

Skrevet av Lena Karlstrøm, konservator