Fangstfeller fra 1940

Månedens gjenstand: Fangstfeller fra 1940

Månedens gjenstand

Saks eller fotsaks er en fangstinnretning (felle) som består av to metalldeler som klapper sammen under stort trykk når saksa utløses, som regel i den hensikt å fange et dyr. De to metalldelene, ofte med sag-formede tenner, spennes opp med en kraftig fjær som utløses via en trykkplatemekanisme når dyret trår på den. Saksa blir gjerne videre festet til et tre eller tilsvarende, så dyret ikke kan rømme med saksa festet til foten. Slike sakser påfører dyr store lidelser i form av skader. I Norge ble fotsaks i rovdyrfangst forbudt allerede i 1932. Disse to saksene er datert til 1940. Selv om det er forbudt å bruke fotsaks i fangst i Norge i dag, er det fortsatt lovlig å importere pels fanget ved denne metoden. 

I USA, Canada og andre steder, drives det i dag fangst av ulv i fotsaks med metallbøyler. Metoden ansees å være relativt effektiv, spesielt i villmarksområder. Det brukes også mykere sakser med et gummibelegg, og disse såkalte "soft-catch" feller er ansett som mer humane, og blir blant annet brukt til forskningsfangst. Saksene legges rundt et åte som enten er utplassert eller er rester av et ulvedrept dyr.


Ann-Silje Ingebrigtsen - samlingsmedarbeider