Månedens gjenstand: Badetøy

Månedens gjenstand

Badetøy

I sommer viser vi fram en samling badetøy fra 1960-tallet. Badetøyet stammer fra Lars Mikkelsen ass. Landhandel i Talvik. Lars Mikkelsen registrerte landhandelen i handelsregisteret allerede 13. mai 1904. Han drev i tillegg med kjøp og salg av fisk, hadde eget trandamperi og var ekspeditør for Vesterålske dampskipsselskap, som startet den første Hurtigruten.

Landhandelen i Talvik ble drevet av samme familie i 110 år. Når tredje generasjon la ned driften i 2014, donerte de butikkens varelager, butikkinteriør, tomgods og reklamemateriell til Alta Museum. Samlingen er svært omfattende og består blant annet av husgeråd, fiskeutstyr, undertøy, sportsutstyr, kosmetikk, verktøy og ei bensinpumpe, i tillegg til det utstilte badetøyet.


Skrevet av Lena Karlstrøm, konservator