Månedens gjenstand: Dombjelle

Månedens gjenstand

Dombjelle

I disse juletider viser vi fram ei dombjelle til hest klar for kanefart!

Denne dombjella er fra seint 1800-tall eller tidlig 1900-tall. Den har tilhørt gårdbruker og politiker Johan Kristian Heitmann (1865-1947) som drev hesteskyss rundt århundreskiftet. Mellom 1908 og 1916 drev Heitmann offentlig skysstasjon, inntil han i 1917 ble ordfører i Alta.

Dombjeller til hest var viktige for trafikksikkerheten, og var lenge påbudt i det mørke vinterhalvåret. Rundt juletider assosieres de gjerne med lystkjøring med slede, kjent som kanefart. Navnet kommer fra sledetypen kane, som var spesielt vanlig på Vestlandet.

Vi ønsker alle ei riktig god jul, med eller uten bjelleklang og kanefart!

Skrevet av Lena Karlstrøm, konservator