Skipskompass.

Månedens gjenstand: Skipskompass

Månedens gjenstand

Denne måneden gjør vi ære på gjenstandssamlingen som ble til på Rognsund skole, i årene 1971-1975. Dette skjedde gjennom et aktivt samarbeid mellom lærer Arvid Petterson og skolens elever. Sammen samlet de inn og stilte ut gjenstander i årene før vårt museum ble grunnlagt av Alta historielag i 1978.  Museet har over 150 gjenstander fra denne skolesamlingen, som er et unikt resultat av lokalt engasjement og historieglede.

På Rognsund skole lagde elevene en egen skoleavis, der de skrev om gjenstandene i samlingen. Vi lar skoleavisens artikkel fra 9. februar, 1974, stå som formidler av månedens gjenstand:

"To nydelige skipskompass i fin messing har museet fått av Odin Ring. Selv om de er tømt (av Odin) virker de slik at vi kan se hvor nord ligger. Landkrabber kan studere hvordan kompasshuset blir stående, selv om sjøgang krenger båten alle veier. Kompassene skal pusses blanke og pynte opp i det lille bygdemuseet vårt.

Etterhvert har dere bygdefolk kommet med så mange gode ting til skolen, at museet kan gi et ganske godt bilde av hva man før hadde å hjelpe seg med i dagliglivet. 

VI SIER TAKK TIL ODIN og alle andre som hjelper til. RSA (Rognsund skoleavis) bringer så snart det lar seg gjøre en takk og omtale i forbindelser med andre ting som er kommet inn." 


Anne Klippenvåg Pettersen - konservator