Månedens gjenstand: Fiskesøkker

Månedens gjenstand

Fiskesøkker

Disse fiskesøkkene ble funnet under utgravingen av bosetningsspor på Elvebakken (Furubakken) og i Saltvika i 1925 og i 1959. Begge er datert til steinalderen.

I Norge har fiskesøkker vært viktige redskaper helt siden steinalderen, og de finnes i mange former og fasonger. Mange er ovale med furer hogget rundt steinen (slik som de vi ser her). Andre er flate steiner med et lite hull i. Enkelte søkker har ornamentikk. Størrelsene varierer veldig, fra noen få gram til godt over et kilogram. Fiskesøkkenes funksjon er å få snøret og kroken eller garnet ned til ønsket dybde. Noen av bergkunstfigurene her i Alta tyder på at man for 7000 år siden fisket både på grunt vann og på dypt vann. Det kan tenkes at fiskesøkkets størrelse indikerer på hvilken dybde søkket var ment å brukes.

Skrevet av Rune Normann, konservator

Vil du se tidligere utgaver av månedens gjenstand?