Stein.

Månedens gjenstand: Stein

Månedens gjenstand

Hva slags stein er dette?

Er den naturskapt eller laget av menneskehånd? Er steinen brukt til matlaging på et vis? Er det en fossil, men i så fall hva? Kanskje den ble brukt til å tørke noe på? Eller var det en steinhelle i noens hage? Et vaskebrett fra steinalderen? Eller kanskje den har blitt brukt til mønstertrykk? Muligens er det en stjålet del av en frise fra Akropolis? Hva tror du? 

1.800.000.000 år gamle bølgeslagsmerker!

For 1.800 millioner år siden, laget havets strømninger disse merkene i sandbunnen i fjæra. På denne tiden, «prekambriks tid,» fantes det bare noen få encellede dyr i havet, og på land var det enda ingen form for liv. Sanden med bølgeslagsmerkene ble så forsteinet og ble til denne svakt rødlige sandsteinen du iakttar nå. Steinen ble funnet på fjellet ved Mathisdalen her i Alta, av Mikkel. N. N. Eira.


Anne Klippenvåg Pettersen - konservator