Månedens gjenstand: Bogtre for rein

Månedens gjenstand

Dette bogtre-paret kom til museet som en del av Anny Haugen-samlingen på midten av 1980-tallet. Anny Haugen, tidligere rektor ved Finnmark Husflidskole, var opptatt av å bevare kunnskap om samisk håndverk. Bogtre leaŋggat var en del av stasseletøy, som var vanlig å bruke på frierferd. Pyntedelene av seletøyet, et utsmykket belte over reinenes rygg avohas erstatter ryggselen čielgebáddi når reinen skal være pyntet. Suomut er de to smalere pyntede stoffdelene som festes med noen sting tråd på reimene ruomat på hver side av reinen.

I følge tidligere tradisjoner foregikk frierferden ved at gutten kom med reinraid til jentas familie. Han svingte rundt lavvoen en runde og sendte sendebudet inn for å be jenta om å bli med ut. Hvis jenta ble med ut og bandt reinen fast til et tre, betydde det ja. Da gikk hele den kommende svigerfamilien inn og spurte om lov til å koke kaffe. Etterpå byttet gutten og jenta rein før de kjørte til presten for å få lysning til ekteskapet. 


Ann-Silje Ingebrigtsen, samlingsmedarbeider