Månedens gjenstand: Bærplukker

Månedens gjenstand

Bærplukker

Bærplukkeren kommer fra Hakkstabben, et lite sted på Seiland. Ifølge de opplysningene museet har om den, er den laget rundt 1900 av Albert Steinnes.

I vårt ressurskrevende samfunn har gjenbruk blitt en nødvendighet. Vi sorterer det vi kaster sånn at materialet kan gjenvinnes og brukes på nytt. Plastflasker kan forvandles til fleecegensere og biler til hermetikkbokser.

Gjenbruk av ressurser er ikke noe moderne påfunn, men i tidligere tider var det ikke så vanlig at tingene gjennomgikk sånne forvandlinger som de gjør i dag for å kunne brukes på nytt. På eldre gjenstander er det ofte mulig å se hva det gjenbrukte materialet først har vært.

Det som skulle bli vår bærplukker begynte sine dager som hermetikkboks. Kanskje som fiskebolleboks? Når middagen var spist og boksen tom hadde den fylt sin funksjon i forhold til oppbevaring og konservering av mat. Nå kunne den ha blitt avfall og kastet – om det ikke hadde vært for Albert Steinnes. Hvor han fikk ideen ifra vet jeg ikke. Kanskje var det vanlig å lage bærplukkere av tomme hermetikkbokser? (Det er ikke så lett å vite ettersom det ikke er denne typen av gjenstander som oftest havner i museenes samlinger) I alle fall hadde han et behov for en bærplukker og han visste hvordan han skulle få til det. Boksen fikk loddet fast et håndtak og en sinnrik konstruksjon bestående av tenner av metalltråd for plukkingen og et halvlokk for at bærene ikke skulle trille ut igjen. Og så var det ikke lenger en tom hermetikkboks – det var en bærplukker!

Jeg synes bærplukkeren er et fantastisk eksempel på hvordan ting som har fullført sin oppgave og mistet sin opprinnelige verdi med de rette ideene og i de rette hendene kan gjenoppstå med en ny funksjon.

Skrevet av Merete Ødegaard, konservator NMF