Månedens gjenstand: Budstikker fra Bæskades

Månedens gjenstand

Disse to budstikkene, eller runepinnene, ble funnet ved en varde på Bæskades i Alta og levert inn på museet i 1979. De er risset inn med både runer, latinske bokstaver og tall. På den ene pinnen er det risset inn «4/6-1967», noe vi tolker som en dato. Foran dette tallet er det risset inn runer og bokstaver som vi tror kan være initialer.

Budstikker eller runepinner er en gammel metode for å overbringe korte beskjeder mellom mennesker. I middelalderen var det vanlig å risse inn beskjeder på trepinner og levere dem til en mottaker. Dette synes å ha foregått også under gudstjenester, siden runepinner er funnet under kirkegulv i hele Sør-Norge. Beskjedene på disse omfatter alt fra kjærlighetserklæringer til handel og sladder.

I Finnmark er det også funnet en del pinner med innrissinger. De har ligget ved varder og rasteplasser langs kjente flytteruter for rein. På disse pinnene har det vært mer vanlig å risse inn navn og dato – for å fortelle at «jeg var her på dette tidspunktet». Skulle noen bli savnet eller man måtte få tak i personen, ville slike funn gjøre det enklere å finne vedkommende. Denne tradisjonen finnes fortsatt blant fjellfarende og reingjetere.

Bruken av budstikker kan kanskje sammenlignes med dagens bruk av mobiltelefon. Mens man før i tiden ville lagt igjen en budstikke, sender dagens turgåere ofte en tekstmelding for å gi beskjed om hvor de er.