Månedens gjenstand: Det første nordlyskamera ble utviklet i Alta

Månedens gjenstand

Månedens gjenstand er et «Krogness-Størmer kamera», det første fotoapparat som var spesiallaget for å ta bilder av nordlyset. Det ble utviklet i årene 1909-1915 og brukt til storstilte forskningsprosjekter i Alta. Et betydelig antall av disse «norske nordlyskameraene» ble solgt til utlandet. De ble brukt alle steder i verden der nordlyset ble studert 1910-1940. I november vises et slikt kamera i museets vestibyle.

Ole Andreas Krogness, den første bestyrer av Haldde-observatoriet (1912-1918) samarbeidet med professor Carl Størmer om utviklingen av kameraet. Det var Krogness som gav apparatet dets endelige form og han bedrev dette arbeidet på Haldde. Mens Krogness hadde sin base på fjelltoppen bodde Størmer på hotell i Bossekop. Størmer gjorde omfattende nordlysfotografering i Bossekop og andre steder i et nettverk av forskningsstasjoner nede ved Altafjorden i 1910 og 1913. I perioden 1910-1940 tok Størmer og hans medarbeidere mer enn 100 000 bilder med denne typen kamera.

I 1885 gjorde man forsøk på å ta foto av nordlyset ved å bruke en eksponeringstid på 8 minutter. Verdenshistoriens eldste sikre nordlysbilde ble tatt i Bossekop i 1892 av tyskeren Martin Brendel med en eksponeringstid på 7 sekunder. Med Krogness-Størmer-kameraet kunne man i 1915 ta seks foto i hurtig rekkefølge på samme glassplate og en eksponeringstid pr bilde på 1 sekund.

Foto av nordlyset var nødvendig for å kunne gi en mest mulig objektiv og nøyaktig beskrivelse av nordlysfenomenet. Før fototeknikken var utviklet dokumenterte forskerne det flyktige nordlyset så godt de kunne med tegning. Foto var også nødvendig for å kunne bevise nordlysets høyde over jordoverflaten. Allerede i 1838-39 hadde «Rechercheforskerne» i Alta regnet ut at nordlysets høyde var mellom 90 og 150 km. Ved bruk av foto tatt på flere steder på samme tidspunkt i Alta klarte Størmer å bevise at denne utregningen var riktig. De fleste nordlys har maksimal intensitet i 100 km høyde og nesten ingen nordlys finnes under 85 km.

Utviklingen av nordlyskameraet er beskrevet av Ole Andreas Krogness i en avhandling han utgav i 1920 sammen en med annen betydningsfull forsker, Lars Vegard. Verkets tittel er «The Position in Space of the Aurora Polaris from Observations made at the Haldde-Observatory 1913-1914.» Det er tilegnet minnet om deres lærer: "In Memory of our Teacher Kr. Birkeland." Kristian Birkeland som ble født for 150 år siden i 1867, døde i Tokyo i 1917.


Hans Christian Søborg

Konservator