Månedens gjenstand: European Museum of the Year Award-diplom

Månedens gjenstand

European Museum of the Year Award-diplom

I mai 1993 vant Alta Museum prisen som årets museum i European Museum of the Year Award. Museet var det første museet i Norge som vant denne gjeve prisen, og er fortsatt det eneste. Hovedgrunnene til at Alta Museum vant prisen var at museet, med et nytt museumsbygg, hadde et høyt besøkstall, ga guiding på mange språk og hadde stadig nye utstillinger. Utdelingen foregikk i et hertugpalass i Portugal. Fra Alta reiste en delegasjon bestående av bestyrer Hans Christian Søborg, sekretær Britt Rasmussen, ordfører Eva Nielsen, kultursjef i kommunen Jan H. Pettersen og arkitekt Peter Maisenhölder.

Alta Museums bauta Hans Christian Søborg gikk bort altfor tidlig i april 2021. Han var et svært sjenerøst menneske som var opptatt av alle rundt seg. Dette er også synlig i hans bevarte takketale fra prisutdelinga der han ikke sparte på superlativene når det kom til Alta, museet og sine kollegaer. Her trakk Hans Christian frem hvordan altaværingene var et flott folkeslag som gjorde Altas historie spennende. Han genierklærte også sine kollegaer:

«Mrs. (Marita) Grimsø has designed everything from exhibitions to shopping bags to visiting cards, and is an exceptional woman in all respects. […] We have now lost this fabulous woman. She is now designing exhibitions for the 1994 Olympic Games in Norway.

Mr. (Kristen) Kristensen is another one of our geniuses. When he is given a task, he’s finished in a fraction of the time expected and the result is 10 x better than anybody possibly could hope. Most of the exhibition has been produced on his carpenter bench. […]

Mrs. (Britt) Rasmussen, […] is one of the amazing people that work at museums all over the world. I don’t know where museums get them from, these poorly paid museum workers who work themselves to death night and day in part time positions, and do so with a wonderful charm and peals of laughter. […]»

Hans Christian var selv en veldig viktig bidragsyter til at Alta Museum vant denne prisen, så i forbindelse med hans bortgang ønsker vi å vise frem diplomet som fulgte med prisen som månedens gjenstand.

Skrevet av Ann-Silje Ingebrigtsen, konservator

Vil du se tidligere utgaver av månedens gjenstand?