Mann

Rune Normann

Konservator

runo@altamuseum.no
+47 95 73 77 84

Om

Rune jobber med forvaltnings- og formidlingsoppgaver. Hovedsakelig arbeider han med dokumentasjon av bergkunsten, museets utstillinger og bergkunstarkivet. Han leder også komiteen for midlertidige utstillinger, og er museets verneombud.

Akademisk arbeid