Administrasjon og drift

Administrasjon og drift

 • Jan S. Dølør

  Direktør

  Jan er direktør på museet og har det overordnede faglige og administrative ansvaret. Han jobber med strategi, planlegging, økonomistyring og kvalitetssikring.

 • Max Saltykov

  Økonomiansvarlig

  Max er økonomiansvarlig, og har ansvar for regnskapsarbeidet, budsjettering og vår løpende økonomikontroll.

 • Kristin I. Nilsen Harila

  Personal- og administrasjonsmedarbeider

  Kristin jobber med administrative oppgaver.

 • Merete Ødegaard

  Konservator NMF

  Merete er sosialantropolog og arbeider innenfor feltet Altas nyere historie. Hennes spesialområde er Altaelva og laksefiske/sportsfiske. Hun har også oppgaver innenfor samlingsforvaltning og utstillingsarbeid.

 • Jan Roger Eriksen

  Driftsleder/utstillings-drifts tekniker.

  Jan Roger er ansvarlig for drift og vedlikehold av museets arealer: bygg, utstillinger, park og kulturminneområder.

 • Sascha Kuhnert

  Vaktmester

  Sascha arbeider med drift og vedlikehold av museets arealer: bygg, utstillinger, park og kulturminneområder.

 • Meena Klaybut

  Renholder

  Meena har ansvar for daglig renhold på museet og i utstillingene.

 • Prathueang (Tick) Padthesang

  Renholder

  Tic har ansvar for daglig renhold på museet og i utstillingene.