Administrasjon og drift

Administrasjon og drift

 • Mari Sofie Strifeldt Arntzen

  Konstituert direktør/ Konservator

  Mari jobber med formidling og forvaltningsoppgaver knyttet til bergkunsten i Alta.
  I perioden 15. mars til 31. mai er hun konstituert som direktør.

 • Kristin I. Nilsen Harila

  Personal- og administrasjonsmedarbeider

  Kristin jobber med administrative oppgaver.

 • Jan Roger Eriksen

  Driftsleder/utstillings-drifts tekniker.

  Jan Roger er ansvarlig for drift og vedlikehold av museets arealer: bygg, utstillinger, park og kulturminneområder.

 • Kevin Thatcher

  Vaktmesterassistent

  Kevin har kontroll og vedlikehold av bygninger og uteområder. Han hjelper til med utstillinger, gressklipping, snørydding og mye annet.

 • Meena Klaybut

  Renholder

  Meena har ansvar for daglig renhold på museet og i utstillingene.

 • Prathueang (Tick) Padthesang

  Renholder

  Tic har ansvar for daglig renhold på museet og i utstillingene.