Dame

Merete Ødegaard

Konservator NMF

merete@altamuseum.no
+47 94 78 95 40

Om

Merete er sosialantropolog og arbeider innenfor feltet Altas nyere historie. Hennes spesialområde er Altaelva og laksefiske/sportsfiske. Hun har også oppgaver innenfor samlingsforvaltning og utstillingsarbeid.