Seksjon for samtid og historisk tid

Seksjon for samtid og historisk tid

 • Maria Øien

  Seksjonsleder

  Maria er sosialantropolog og seksjonsleder for Seksjon for samtid og historisk tid med personalansvar, faglig ansvar for oppfølging og tilrettelegging for forskning, formidling, utstillingsproduksjon, forelesningsrekker, forsvarlig forvalting av vår samling og kulturhistoriske bygg og kulturminnevern.

 • Eva Dagny Johansen

  Ph.d. stipendiat

  Eva er sosialantropolog og ph.d. stipendiat på museologi, IKOS, Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av den lokale dimensjonen ved tilbakeføring av kulturarv, tittelen på hennes forskningsprosjekt er «Samisk kulturarv tilbakeføres – hva skjer lokalt?».

 • Hans Christian Søborg

  Konservator

  Hans Christian er arkeolog (mag.art) med støttefagene geologi og historie og videreutdanning i museologi. Hans Christian arbeider med Altas nyere tids historie (bl.a. nordlysforskningshistorie og kvensk kultur), samt formidling. Han produserer utstillinger innen Altas naturhistorie og utnytting av bergarter i forhistorisk tid til våre nye basisutstillinger.

 • Merete Ødegaard

  Konservator

  Merete er sosialantropolog og arbeider innenfor feltet Altas nyere historie. Hennes spesialområde er Altaelva og laksefiske/sportsfiske. Hun har også oppgaver innenfor samlingsforvaltning og utstillingsarbeid. Fram til høsten 2018 arbeider hun med et eksternt bokprosjekt om skiferdriften i Alta.

 • Ann-Silje Ingebrigtsen

  Konservator

  Ann-Silje er kunsthistoriker av bakgrunn. Hun jobber med registrering av samlingen, samlingsforvaltning og utstillingsproduksjon. Hun kan også formidle på norsk tegnspråk.

 • Lena Karlstrøm

  Konservator

  Lena er historiker og arbeider med samlingsforvaltning, i tillegg til formidling og utstillingsproduksjon. Hun har ansvar for museets samlinger av gjenstander, foto, kulturhistoriske arkiv og bygninger. Kontakt henne gjerne angående alle spørsmål om museumssamlingen.

 • Kristin Nicolaysen

  Museumslektor

  Kristin Nicolaysen er visuell antropolog og arbeider med produksjon av våre nye basisutstillinger, samt med formidling knyttet til ulike DKS prosjekter.

 • Daria Polishchuk

  Konservator

  Daria har bakgrunn i visuell antropologi og kulturprosjektledelse. Hun jobber med produksjon av nye basisutstillinger, DKS Altasaken, samt ulike prosjekter.