Seksjon for samtid og historisk tid

Seksjon for samtid og historisk tid

 • Elin Johansen

  Seksjonsleder SOHT

  Elin er seksjonsleder for seksjon for samtid og historisk tid og er faglig ansvarlig for forskning, formidling, utstillingsproduksjon, og forvalting av Alta Museum sin samling og kulturhistoriske bygg, samt kulturminnevern. Hun er utdannet medieviter med historie, kunsthistorie og kulturformidling i fagkretsen og har erfaring fra formidling, kommunikasjonsarbeid og høyere utdanning.

 • Eva Dagny Johansen

  Førstekonservator NMF

  Eva Dagny er sosialantropolog og har en ph.d-grad innen museologi. Hun er førstekonservator og prosjektleder for "Dutkan Davvin - Forskning i nord", som er et samarbeidsprosjekt for å styrke forskningen ved museene i Troms og Finnmark. Tittelen på hennes doktorgradsavhandling er «Samisk kulturarv tilbakeføres – innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sapmi».

 • Maria Øien

  Førstekonservator NMF

  Maria er sosialantropolog med en PhD på australsk urbefolkningskunst. Hun arbeider med formidling, utstillingsproduksjon, DKS og samlingsforvalting, samt ulike forskningsprosjekter.

 • Ann-Silje Ingebrigtsen

  Konservator

  Ann-Silje er kunsthistoriker av bakgrunn. Hun jobber med registrering av samlingen, samlingsforvaltning og utstillingsproduksjon. Hun kan også formidle på norsk tegnspråk.

 • Lena Karlstrøm

  Konservator

  Lena er historiker og arbeider med samlingsforvaltning, i tillegg til formidling og utstillingsproduksjon. Hun har ansvar for museets samlinger av gjenstander, foto, kulturhistoriske arkiv og bygninger. Kontakt henne gjerne angående alle spørsmål om museumssamlingen.

 • Kristin Nicolaysen

  Museumslektor

  Kristin Nicolaysen er visuell antropolog og arbeider med produksjon av våre nye basisutstillinger, samt med formidling knyttet til ulike DKS prosjekter.

 • Daria Polishchuk

  Konservator

  Daria har bakgrunn i visuell antropologi og kulturprosjektledelse. Hun jobber med produksjon av nye basisutstillinger, DKS Altasaken, samt ulike prosjekter.