Seksjon for samtid og historisk tid

Seksjon for samtid og historisk tid

 • Elin Johansen

  Seksjonsleder SOHT

  Seksjonsleder for samtid og historisk tid

 • Eva Dagny Johansen

  Prosjektleder Dutkan Davvin

  Eva er sosialantropolog og har en ph.d-grad innen museologi. Hun er prosjektleder for "Dutkan Davvin - Forskning i nord", som er et samarbeidsprosjekt for å styrke forskningen ved museene i Troms og Finnmark. Tittelen på hennes doktorgradsavhandling er «Samisk kulturarv tilbakeføres – innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sapmi».

 • Maria Øien

  Førstekonservator NMF

  Maria er sosialantropolog med en PhD på australsk urbefolkningskunst. Hun arbeider med formidling, utstillingsproduksjon, DKS og samlingsforvalting, samt ulike forskningsprosjekter.

 • Ann-Silje Ingebrigtsen

  Konservator

  Ann-Silje er kunsthistoriker av bakgrunn. Hun jobber med registrering av samlingen, samlingsforvaltning og utstillingsproduksjon. Hun kan også formidle på norsk tegnspråk.

 • Lena Karlstrøm

  Konservator

  Lena er historiker og arbeider med samlingsforvaltning, i tillegg til formidling og utstillingsproduksjon. Hun har ansvar for museets samlinger av gjenstander, foto, kulturhistoriske arkiv og bygninger. Kontakt henne gjerne angående alle spørsmål om museumssamlingen.

 • Kristin Nicolaysen

  Museumslektor

  Kristin Nicolaysen er visuell antropolog og arbeider med produksjon av våre nye basisutstillinger, samt med formidling knyttet til ulike DKS prosjekter.

 • Daria Polishchuk

  Konservator

  Daria har bakgrunn i visuell antropologi og kulturprosjektledelse. Hun jobber med produksjon av nye basisutstillinger, DKS Altasaken, samt ulike prosjekter.