Ann Silje

Ann-Silje Ingebrigtsen

Konservator

ansi@altamuseum.no
+47 95 73 77 87

Om

Ann-Silje er kunsthistoriker av fagbakgrunn. Hun jobber med samlingsforvaltning, utstillingsproduksjon og diverse større og mindre prosjekter. Hun kan formidle og guide på norsk tegnspråk dersom det er ønskelig.