Foto Freddy Ludvik Larsen

Eva Dagny Johansen

Førstekonservator NMF

evjo@altamuseum.no
+47 47 35 99 67

Om

Eva Dagny er sosialantropolog og har doktorgrad innen museologi. Hun er førstekonservator og prosjektleder for "Dutkan Davvin - Forskning i nord", som er et samarbeidsprosjekt for å styrke forskningen ved museene i Troms og Finnmark. Tittelen på hennes doktorgradsavhandling er «Samisk kulturarv tilbakeføres – innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sapmi».

Foto: Freddy Ludvik Larsen