Planer og rapporter

Tilretteleggingsplan

PLANER

Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum har utarbeidet følgende planer:

RAPPORTER

Her vedlegges lenker til relevante rapporter og planer:

  • Forvaltningsplan for Struve
  • Regionale kulturstrategier for Finnmark 2015 - 2020
  • Regionalt handlingsprogram for museumsutvikling i Finnmark