Organisasjon


Selskapet er organisert i seksjoner. Seksjon for drift, administrasjon og 3 fagseksjoner: