Representantskapets møter

Representantskapet er selskapets øverste organ, og består at to medlemmer oppnevnt av Alta kommune, og to medlemmer oppnevnt av Troms og Finnmark fylkeskommune (Finnmark fylkeskommune fra 1. januar 2024). Normalt har representantskapet to møter i året, men det kan gjennomføres flere møter ved behov.

Representantskapets møter er åpne møter. De gjennomføres på Alta museum.

Representantskapets møte 19. desember 2023