Representantskapets møter


Representantskapet er selskapets øverste organ, og består at to medlemmer oppnevnt av Alta kommune, og to medlemmer oppnevnt av Finnmark fylkeskommune. Normalt har representantskapet to møter i året, men det kan gjennomføres flere møter ved behov.

Representantskapets møter er åpne møter. De gjennomføres på Alta museum.

Representantskapets møte 4. april 2024


Representantskapets møte 19. desember 2023