Representantskapet

Perioden 2023-2027


Medlemmer oppnevnt av Alta kommune

Medlem: Trine Noodt (representantskapets leder)

  • Varamedlem: Morten Simensen Haldorsen
  • Varamedlem: Anita Håkegård Pedersen

Medlem: Nils Åge Arnesen

  • Varamedlem: Claus Jørstad
  • Varamedlem: Tonje-Martine Nerdal


Medlemmer oppnevnt av Finnmark fylkeskommune

Medlem: Kjetil Romsdal

  • Varamedlem: Jan Arvid Arnesen
  • Varamedlem: Hege Bjørkmann

Medlem: Eva Josefsen

  • Varamedlem: Hallgeir Strifeldt
  • Varamedlem: Silje V. Nilsen