Representantskapet

Representantskapet

Alta kommune

Representant:      Tommy Berg

Representant:      Marianne Haukland 

1. vara:      Kristin Jensen

2. vara:      Steffen Eriksen Haneboe

3. vara:      Heidi Dahl


Troms og Finnmark fylkeskommune

Representant:      Grethe Liv Olaussen

Representant:      Svein Iversen (representantskapets leder)

1. vara:      Hugo Salomonsen

2. vara:      Anne Stokke

3. vara:      Jan Martin Rishaug