Representantskapet

Representanter oppnevnt av Alta kommune

Representant: Tommy Berg

Representant: Lise Beate Mikalsen

1. vara: Kristin Jensen

2. vara: Steffen Eriksen Haneboe

3. vara: Heidi Dahl


Representanter oppnevnt av Troms og Finnmark fylkeskommune

Representant: Svein Iversen (representantskapets leder)

Representant: Reidun Mortensen

1. vara: Hugo Salomonsen

2. vara: Anne Stokke

3. vara: Jan Martin Rishaug