Styret

Styrets medlemmer:

Styreleder: Anita Persen

Nestleder: Kåre Simensen

Styremedlem: Marianne Skandfer

Styremedlem: Kristen Albert Ellingsen

Styremedlem: Eirik Haug Røe (ansattrepresentant)


Varamedlemmer i rangert rekkefølge:

  1. Reidar Andrè Olsen
  2. Trude Arthursdotter Fonneland


Varamedlem for ansattrepresentant: Eva Dagny Johansen


Regnskap og revisjon

Selskapets regnskap føres av Regnskapshuset Sparebank 1 og revisor er KomRev NORD