Styret

Styret

Styrets medlemmer:

Styreleder:                        Alex Bjørkmann

Nestleder:                         Anita Persen 

Styremedlem:                   Marit Anne Hauan

Styremedlem:                   Kåre Simensen 

Styremedlem:                   Heidi Johansen (ansattrepresentant)

 

Styrets varamedlemmer i rangert rekkefølge:

  1. Kristen Albert Ellingsen
  2. Torun Granstrøm Ekeland
  3. Halgeir Strifeldt
  4. Marianne Skandfer


Vara for ansattrepresentant:   Else Poulsen


Regnskap og revisjon

Selskapets regnskap føres av Regnskapshuset Sparebank 1 og revisor er Vest-Finnmark Interkommunale revisjonsselskap.