Dame

Heidi Johansen

Konservator

hejo@altamuseum.no
+47 95 73 77 85

Om

Heidi jobber med forvaltnings- og formidlingsoppgaver knyttet til verdensarven, som ulike sikrings- og tilretteleggingsprosjekt, informasjonsarbeid, bergkunstarkivet, guidehefter og audioguide. Hun er forfatter av boka "Verdensarven Bergkunsten i Alta" som ble utgitt på norsk i 2022, og på engelsk, fransk og tysk i 2023.

Akademisk arbeid