Nuhpealas selfie

Geir Ivar Johansen

Verdensarvkoordinator Struves Meridianbue

geir.johansen@altamuseum.no
+47 90 89 94 59

Om

Som verdensarvkoordinator er Geir Ivar Johansen stedlig representant for arbeidet med verdensarven Struves meridianbue og arbeider for at verdiene i og rundt verdensarven ivaretas. Han arbeider med forvaltnings- og tiltaksplaner, ulike forvaltningsoppgaver, koordinering, rapportering, samarbeid mellom aktørene og vertskommunene og befaringer. Verdensarvkoordinator er sekretær for Faglig Råd og verdensarvrådet. Geir Ivar Johansen har mastergrad i Statsvitenskap fra UIT. I sin mastergrad arbeidet han med internasjonal rett, spesielt i forhold til Norge-Russland da han i sin mastergrad skrev om Russlands maritime grenser. Han har i tillegg praktisk pedagogisk utdanning, enkeltemner innen økonomi og språk og årsstudium i matematikk.