Dame

Karin Tansem

Førstekonservator NMF

kata@altamuseum.no
+47 93 09 62 03

Om

Karin har en doktorgrad i arkeologi, og avhandlingen har tittelen «Helleristningene i Alta: Estetikken, geologien og figurene». Hun jobber med kartlegging og dokumentasjon av helleristningene, med bevaring og forvaltning, og har også oppgaver knyttet til formidling av og forskning på bergkunsten og forhistorien i Alta.

Akademisk arbeid