Artikler

Alle de fagansatte ved Seksjon for Samtid og Historisk Tid (SOHT) driver forskning og utvikling av ny kunnskap og relevante temaer innenfor Altas Historie og samtid. Forskning og kunnskapsutvikling ved museer danner et nødvendig faglig grunnlag for innsamling, dokumentasjon, formidling og utstillingsproduksjon. Her ønsker vi å dele artikler for dere som er interessert i faglig fordypning.