Digitalt Museum

Digitalt Museum er et samarbeidsprosjekt utviklet av KulturIT, der norske kunst- og kulturhistoriske museer gjør samlingene sine tilgjengelig for publikum. Alta Museum jobber målrettet med å digitalisere og publisere vår samling på Digitalt Museum, for å oppnå tilgjengeliggjøring for alle.

Digitalt Museum.
Digitalt Museum. Foto: Alta Museum.

På Digitalt Museum har du mulighet til å skrive kommentarer og gi oss tilbakemeldinger. Kanskje kjenner du navnet til noen som er avfotografert? Har du tilleggsinformasjon om en gjenstand? Vi er takknemlige for all informasjon som gjør samlingen vår bedre og mer representativ for Altas lokalhistorie.

Lenke til Digitalt Museum: Alta Museums samling