Digitalt museum

Digitalt Museum

Digitalt Museum er et stort samarbeidsprosjekt der norske kunst- og kulturhistoriske museer digitaliserer samlingene sine for å oppnå tilgjengeliggjøring for alle. Databasen utvikles og drives av KulturIT. Alta Museum jobber målrettet med å digitalisere og publisere samlingen ut på Digitalt Museum. Vi mener dette er et viktig arbeid.

Digitalt Museum.
Digitalt Museum. Foto: VAM

Samlingen er vår felles kulturarv og burde være tilgjengelig for alle, ikke bare for museumsarbeidere.

Gjennom Digitalt Museum har du mulighet til å skrive kommentarer og gi oss tilbakemeldinger. Kanskje kjenner du navnet til noen som er avfotografert? Har du noe tilleggsinformasjon om en gjenstand? Vi er glade for all ekstra kunnskap og historier som gjør samlingen vår bedre og representativ for Alta lokalhistorie og samtidige samfunn! 

Link til digitalt museum: https://digitaltmuseum.no/owners/AM