Mann

Jan Roger Eriksen

Driftsleder/utstillings-drifts tekniker.

jan.eriksen@altamuseum.no
+47 91393164

Om

Jan Roger er ansvarlig for drift og vedlikehold av museets arealer: bygg, utstillinger, park og kulturminneområder.