Å hogge helleristninger

Online workshop Onsdag 20.3. - kl 10:00 til kl 12:00

Eksperimentell arkeologi som metode for å forstå forhistorisk bergkunstproduksjon.

Mari Strifeldt Arntzen er konservator ved Alta Museum og vil gi en presentasjon av sitt arbeid med eksperimentell arkeologi, som metode for å forstå forhistorisk bergkunstproduksjon.

Etter å ha tilegnet seg erfaring med å hogge helleristninger opplevde Mari at naturen samhandler med kroppen i prosessen med å lage helleristninger. Alle elementene er like viktige for å oppnå resultatet som i dette eksempelet er helleristninger.I annen halvdel av workshopen deler vi erfaringer og fortellinger om å bruke naturen i vårt eget liv og i samfunnet for å støtte [well-being] og passe på seg selv.

Workshopen holdes på norsk og dansk.

Konferansier: Jens Larsen, og Eva Ritter, Ph.D.

Foredragsholder: Mari Strifeldt Arntzen ved Alta Museum

Link: Join the Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82864636742?pwd=YkdHaFN2OVhBTzBPMTAvVUZaYVV6Zz09

Meeting ID: 828 6463 6742 Passcode: 782044


Fotograf: Mari S. Arntzen. Toppfotografi: Sara Orzel - Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS
Fotograf: Mari S. Arntzen. Toppfotografi: Sara Orzel - Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS

Denne online workshopen er en del av dette forskningsprosjektet:

YOUR STORY OUR FUTURE – DEFINING ARCTIC LEADERSHIP

Your Story Our Future – Defining Arctic Leadershop er et 3-årig prosjekt som setter fokus på arktiske perspektiver på lederskap, trivsel og bæredyktighet. Målet er å utvikle en ledermetode i Arktis inspirerte av den arktiske region og de menneskene som bor der. Dette er en metode som omsettes til praksis i offentlige og private organisasjoner og som inspirasjon til unge og nye ledere. Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd (Nordic Arctic Cooperation Programmet).

Prosjektet arbeider med samskaping og en storytelling-metode med utgangspunkt i opprinnelige fortellertradisjoner. Metoden sikrer en fokusert utvikling av en ledermetode, som deltagerne i nettverket utvikler sammen.

Kontakt/Info:

www.arcticphilosophy.com

Facebook: /defining.arctic.leadership

arcticstorytelling@gmail.com

Prosjektledelse:

Jens Larsen, True Storytelling Institute

Eva Ritter, Ph.D., Institute Nordic Perspectives.

Denne er den andre i en serie på tre workshops som kommer i 2024

Alta Museum inviterer i løpet av foråret 2024 til tre online-arrangementer med faglige opplegg og storytelling-workshops. På workshopene deles også kunnskap og fortellinger fra prosjektets aktiviteter i Grønland.