Koftekant

Hvilken betydning har gamle samiske gjenstander for oss i dag?

Arrangementer Torsdag 11.1. - kl 19:00 til kl 21:00

Den samiske utstillingen «Na, maid dál? Samisk kulturarv på vei hjem» har vært vist på Alta Museum i nesten ett år. Den ble åpnet den 2. februar 2017 og tas ned den 21. januar 2018. Dette markerer vi med et spennende avslutningsarrangement.

I utstillingen er det syv hovedgjenstander to kofter gákti, belte, luehorn, eske av tre, bøtenål og oterfelle. De ble hentet fra Alta, Loppa og Kvalsund kommuner for rundt hundre år siden, og er en del av den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum. De er alle med i det norske tilbakeføringsprosjektet Bååstede, som vil sørge for at halvparten av gjenstandene i den samiske samlingen vil overføres til de seks samiske museene i Norge. 46 gjenstander i dette prosjektet har opprinnelsessted Alta og Loppa, halvparten av disse planlegges returnert nordover.

På avslutningsarrangementet vil du få høre mer om arbeidet med gjenstandene og utstillingen, om hvordan og hvorfor samisk kulturarv er viktig og hvorfor vi trenger mer kunnskap om dette. Museets stipendiat Eva Dagny Johansen vil fortelle om sin forskning knyttet til utstillingen. Museets lokale samarbeidspartnere vil fortelle om sine erfaringer med utstillingsprosessen. Vi får besøk av sjøsameforeninga Gula, som har hatt vevkurs på museet og i utstillingsrommet. Fra det samiske museet i Karasjok, RiddoDuottarMuseat, kommer direktør Anne May Olli og museumsleder Johan Aslak Hætta fra Kautokeino bygdetun.  Vi får også besøk av Sametinget, ved sametingsråd Silje Muotka. Dette gleder vi oss til!

Program:

Velkommen, ved seksjonsleder Maria Øien

Hvilken betydning har gamle samiske gjenstander for oss i dag? Ved Eva Dagny Johansen, Alta Museum

Erfaringer fra samarbeid med museet, ved Tor-Bjørnar Henriksen, Rafsbotn/ Alta

Å lære håndverket. Vevkurs på museet, ved Dagrun Sarak Sara, Gula sjøsamiske forening

Gjenstander på vei hjem, ved Johan Aslak Hætta, Guovdageainnu gilišillju - Kautokeino  bygdetun/RiddoDuottarMuseat

Samiske perspektiver i museumsformidling, ved Anne May Olli, RiddoDuottarMuseat

Kulturarvspolitikk i Sápmi, ved Silje Muotka, Sámediggi - Sametinget

Panel. Ordstyrer: Maria Øien


Musikk ved Inger Karoline Gaup

Dikt ved Marion Palmer

 

Etter panelet ønsker vi velkommen ned i utstillinga til samvær og siste møte med gjenstandene

før de pakkes ned for denne gang.

 

Enkel bevertning.


Bures boahtin! Velkommen!