Foredrag med arkeolog Jan Magne Gjerde

Vin&Viten Onsdag 10.4. - kl 19:00

Bli med på ei spennende reise i bergkunstens landskap

I mer enn 25 år har arkeolog Jan Magne Gjerde reist gjennom bergkunstens landskap i Nord-Europa. Det fins mer enn 300 lokaliteter med bergkunst fra Steinalderen i Nord-Europa (Norge, Sverige, Finland og NV-Russland), og Gjerde har gjennom omfattende feltarbeid besøkt de fleste. Mens man tidligere var mest opptatt av selve motivene i bergkunsten har man de siste tiårene sett at landskapet og berget kan si mer om bergkunsten og hvorfor den er laga akkurat der den er. Flere av scenene og komposisjonene trer fram som rene tegnefilmer fra steinalderen, og til tider i samspill med naturelementer i berget. Noen ganger er det tydelig at helleristningene inneholder geografiske referanser som tidvis kan minne om kart. I tillegg har ny teknologi gjort at man kan se mer i berget enn det man tidligere kunne se med det blotte øye. Bli med på ei spennende reise i bergkunstens landskap og se hvordan bergkunst i samspill med berget og omgivelsene kan gi oss ny kunnskap og nye tolkinger av disse fascinerende historiene festa i berget for mange tusen år siden.  

Alta Museum inviterer igjen til en annerledes museumsopplevelse i arrangementsrekken Vin&Viten. Vi belyser ulike tema i en uformell cafe-setting, der det vil være mulighet til å kjøpe seg et glass vin og nyte enkel bevertning, samtidig som man får påfyll av fagkunnskap.

Pris Vin&Viten: 100 kroner for adgang og enkel servering, foredrag og diskusjoner. 50 kroner for gjester som innehar årskort.

Salg av mineralvann, øl og vin.

Velkommen!

Jan Magne i Russland. Foto: Jan Magne Gjerde

Jan Magne i felt på Valle. Foto: Jan Magne Gjerde