Boklansering

Boklansering Torsdag 22.11. - kl 19:00

Vi ønsker velkommen til lansering av boken "Det berget gir. Skiferdrivere og skifernæring i Alta 1945 - 2018" skrevet av vår konservator Merete Camilla Ødegaard

Det vil bli holdt korte innlegg av ordfører i Alta: Monica Nielsen, daglig leder i Alta Skiferbrudd: John Vegar Holten og forfatter. Boksalg og signering. Enkel servering. Gratis adgang. Alle er hjertelig velkommen!

Denne boka handler om et av verdens hardeste og mest slitesterke naturlige bygningsmaterialer – Altaskiferen. Vi møter både skiferen og noen av dem som har brutt den i Steinberget. Mange vil kjenne seg igjen beskrivelsene av lokale problemstillinger og konflikter, i hverdagssituasjoner og i arbeidsliv. Men boka har også et videre perspektiv gjennom fremstillingen av en del av Norges bedrifts- og næringslivshistorie etter Andre verdenskrig.

Norsk distrikts- og industripolitikk i etterkrigstida la betingelser for skifernæringen og dens utvikling.  Den ville sett annerledes ut dersom politiske myndigheter og andre aktører hadde hatt mer forståelse for det grunnleggende håndverket. For den tradisjonelle skiferdriften er et håndverk! Den er dyp kunnskap og kroppsliggjorte ferdigheter. Bygget gjennom erfaring, og overført fra far til sønn. Boka følger og forklarer de prosesser og beslutninger både lokalt og på øverste politiske plan, som har formet skifernæringen og skiferdrivernes arbeidsliv fra gjenreisningstiden og til i dag.

Bak i boka følger noen visuelle eksempler på Altaskiferen i bruk – både hjemme og ute i verden.

Til sammen er dette blitt et veldokumentert og vesentlig verk om en viktig epoke, et spesielt håndverk og en særegen og dramatisk virksomhetshistorie i landet vårt.  

 Om forfatteren: Merete Camilla Ødegaard (f.1962) er utdannet sosialantropolog og ansatt som konservator på Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum. Hun har lang erfaring fra arbeid på ulike museer i både Norge og Sverige. Dette er hennes første bok.

Det berget gir. Skiferdrivere og skifernæring i Alta 1945−2018

Forfatter: Merete Camilla Ødegaard

Utgitt av Dinamo Forlag på oppdrag fra Alta Skiferbrudd SA

272 sider, gjennomillustrert

Utsalgspris kr. 398,-

 I salg fra 22. november 2018.

«Merete Camilla Ødegaard har gjort en flott jobb med skifernæringens bedriftshistorie. Det er blitt en spennende historie, og hun klarer å overbevise leseren om at hovedproblemet i denne historien er sentralmaktens manglende forståelse for rasjonaliteten i den tradisjonelle driftsmåten, ja mangel på respekt for den lokale kunnskapen om Steinberget. Kapitlene som beskriver livet og arbeidet i Steinberget, kompletterer og bidrar med viktig forståelse og innsikt i skiferdrivernes vilkår. Ødegaard skriver godt og lett, og det har blitt en bok av høy kvalitet.»

                               Jens Petter Nielsen, professor i historie, UiT – Norges arktiske universitet