Isbjørn og ringsel: rovdyr og byttedyr i Arktis med felles skjebne

Vin&Viten Torsdag 29.9. - kl 19:00

Velkommen til et Vin&Viten foredrag om klimaendringer i Arktis med forsker ved Norsk Polarinstitutt Magnus Andersen. Foredraget er en del av programmet til Forskningsdagene.

Det arktiske økosystemet oppsto som respons på en nedkjøling av jorden for flere millioner år siden. På den tiden eksisterte både sel og bjørn, og begge disse dyregruppene benyttet landjorden. Selene benyttet strender og skjær til å føde og die unger på eller til å hvile på. Bjørnene vandret rundt i mange ulike landskapstyper og fant både mat og ly her. I nord, der kulden etter hvert krøp langt under frysepunktet utviklet det seg nye arter. Disse tilpasset seg en ny type substrat der man kunne finne både hvile og mat, nemlig sjøisen. Selene kunne hvile på sjøis og finne mat i tilknytning til denne, og bjørn benyttet muligheten til å jakte på disse selene. To ikoniske arktiske arter så etter hvert dagens lys, nemlig ringselen og isbjørnen.

Disse to er nært knyttet til hverandre og har også utviklet flere like tilpasninger til det arktiske miljøet. Samtidig har rovdyret tilpasset seg å jakte byttedyret som i sin tur utviklet beskyttelsesmekanismer. Begge disse artene er nært knyttet til den arktiske sjøisen. Isen er faktisk så viktig for dem at når den minker i utbredelse så har det store konsekvenser. Det pågår en kamp dem imellom, men de blir begge ofre for den samme ytre fienden, nemlig klimaendringene.

Magnus Andersen har hovedfag og doktorgrad i marin zoologi fra UiT Norges arktiske universitet. Han arbeider for det meste med isbjørnforskning og reiser i felt for å samle inn data om isbjørn i Svalbard og Barentshavbestanden. Andersen arbeider også med andre arter, som for eksempel ringsel og hvithval.


Priser for Vin&Viten ved Alta Museum: 100 kr./50 kr. (gjester uten/med årskort) for adgang, enkel servering, foredrag og diskusjoner. Salg av mineralvann, øl og vin.