La elva leve

Online workshop Torsdag 23.5. - kl 13:00 til kl 14:30

Hvordan mobilisere til felles kamp i konflikter som angår ressursutnyttelse?

Med utgangspunkt i Altasaken som et eksempel på konflikthåndtering knyttet til samiske rettigheter og natur- og miljøvern, undersøker vi i denne workshopen, hvordan ledere kan skape tillit som et grunnlag til forhandlinger og fellesskap.

I annen halvdel av workshopen deler vi erfaringer og fortellinger fra grønlandske ledere. Workshop holdes på norsk og dansk.

Konferansier: Jens Larsen og Eva Ritter Ph.D.

Foredragsholder: Kristin Nicolaysen, Museumslektor ved Alta Museum

I samtale med naturvernaktivist Kjell Derås.

Link: Join the Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82864636742?pwd=YkdHaFN2OVhBTzBPMTAvVUZaYVV6Zz09

Meeting ID: 828 6463 6742 Passcode: 782044

Alta Aksjonen 1981 Fotograf for dette fotografiet og toppfotografiet: Leif Gabrielsen

Denne online workshopen er en del av dette forskningsprosjektet:

YOUR STORY OUR FUTURE – DEFINING ARCTIC LEADERSHIP

Your Story Our Future – Defining Arctic Leadershop er et 3-årig prosjekt, som setter fokus på arktiske perspektiver på lederskap, trivsel og bæredyktighet. Målet er å utvikle en ledermetode i Arktis inspirerte av den arktiske region og de menneskene som bor der. En metode, som omsettes til praksis i offentlige og private organisasjoner og som inspirasjon til unge og nye ledere. Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd (Nordic Arctic Cooperation Programmet).

Prosjektet arbeider med samskaping og en storytelling-metode med utgangspunkt i opprinnelige fortellertradisjoner. Metoden sikrer en fokusert utvikling av en ledermetode, som deltagerne i nettverket utvikler sammen.

Kontakt/Info:

www.arcticphilosophy.com

Facebook: /defining.arctic.leadership

arcticstorytelling@gmail.com

Prosjektledelse:

Jens Larsen, True Storytelling Institute

Eva Ritter, Ph.D., Institute Nordic Perspectives.

Denne er den siste i en serie på tre workshops som kommer i 2024

Alta Museum inviterer i løpet av foråret 2024 til tre online-arrangementer med faglige opplegg og storytelling-workshops. På workshopene deles også kunnskap og fortellinger fra prosjektets aktiviteter i Grønland.