Boklansering av Andre verdenskrig i nord

Vin&Viten Torsdag 10.11. - kl 19:00 til kl 21:00

Nå er trebindsverket om andre verdenskrig i nord her, velkommen til boklansering!

Dette er den første samlede framstillingen av krigen i nord, og i tre bind beskrives og analyseres en lang rekke sider ved krigen og okkupasjonen som ikke tidligere har vært presentert samlet for offentligheten. Det er også det største bokverket om krig og okkupasjon i Norge som utgis etter at verket Norge i krig utkom på 1980-tallet.

Verket er et resultat av ny forskning om andre verdenskrig i det nordligste Europa, og utnytter også den rike etterkrigslitteraturen på feltet. Verket er skrevet av 32 forfattere som på ulike områder har spesialkompetanse. De aller fleste forfatterne er historikere, men også forfattere fra andre fagområder har bidratt med flere kapitler.

Overfall og okkupasjon omhandler sikkerhets- og krigspolitikk, felttoget i 1940, militær motstand, tysk infrastrukturutbygging, krigsfanger, tysk okkupasjonsadministrasjon og norsk nazistyre. Her er den kronologiske rammen perioden fra 1940 til sommeren 1944. Redaktør: Fredrik Fagertun.

En annerledes hverdag tar opp hele krigsperioden og omhandler okkupasjonsregimets tilstedeværelse og politikk, hverdagsliv og ulike former for tilpasning til okkupasjonen, kollaborasjon, sivil motstand og folkegrupper som var utsatt under krigen. Redaktør: Bjørg Evjen (som dessverre gikk bort sommeren 2022).

Kampen om frihet starter tidsmessig sommeren 1944 og tar opp den krigspolitiske utviklingen, tvangsevakuering, sikkerhetspolitikk og militære forhold. Bindet omhandler også frigjøring og gjenreisning samt formidling av menneskelige erfaringer og minnehistorie. Redaktør: Stian Bones.

På denne Vin&Viten blir det en samtale mellom tre av de medvirkende forskerne. Samtalen blir moderert av Rune Sundelin, leder for campusadministrasjonen ved UiT – Norges arktiske universitet i Alta og historiker.

Helge C. Pedersen fra UiT Norges arktiske universitet, campus Alta.

Heidi Stenvold og Nina Planting Mølmann fra Gjenreisingsmuseet i Hammerfest.

Alta museum inviterer til en litt annerledes museumsopplevelse i arrangementsrekken Vin&Viten. Vi belyser ulike tema i en uformell cafe-setting, der det vil være mulighet til å kjøpe seg et glass vin og nyte enkel bevertning, samtidig som man får påfyll av fagkunnskap.

Pris Vin&Viten: 100 kroner for adgang og enkel servering, foredrag og diskusjoner. 50 kroner for gjester som innehar årskort.

Salg av mineralvann, øl og vin.

Det er også mulighet for kjøp av trebindsverket eller bøkene enkeltvis etter arrangementet.

Velkommen!