Foredrag med Morten Jentoft "Moskvas stemme" på Aurora kino Alta

Foredrag Onsdag 29.9. - kl 19:00

Alta Museum inviterer til et foredrag med journalist og forfatter Morten Jentoft om sovjetisk og russisk propaganda 29.september kl.19 på kino. Foredraget arrangeres i forbindelse med Forskningsdagene.

Norske og ikke minst amerikanske myndigheter beskylder Russland for å drive påvirkning og propaganda gjennom nye sosiale medier, for å oppnå politiske mål. Russiske myndigheter sier at de bare prøver å motvirke den dominans som den anglo-amerikanske delen av verden i dag har nettopp på de samme mediene.

Foto: Rolf Randa

Da den nye sovjetstaten på 1920-tallet satset på å bruke det nye mediet den gangen, radioen, for å fremme sitt syn på hvordan vesten skulle se ut, ble de møtt med den samme kritikken fra Vesten. Journalist og forfatter Morten Jentoft har skrevet boken «Radio Moskva», med vekt på historien til den norske redaksjonen i utenlandssendingene til sovjetisk radio. Han har også jobbet to perioder som korrespondent i Moskva, med hele det tidligere Sovjetunionen som arbeidsområdet. Han har også jobbet nesten 10 år som journalist i Finnmark, der nettopp naboskapet til Sovjetunionen/Russland er helt sentralt i nyhetsbilde. Nå kommer Morten Jentoft til Alta for å snakke om «propagandaen fra Moskva», før og i dag.

Etter foredraget blir det mulig å kjøpe noen av bøkene til Morten Jentoft.

Adgangspris kr. 100,-. Billett kan kjøpes på Aurora kino Alta sin nettside.