Utstillingsåpning av «Nordspor – På sporet av de unge i Alta»

Arrangementer Torsdag 11.10. - kl 19:00 til kl 21:00

Hva er spesielt med ungdomsliv og ungdomskultur i Alta? Og hvordan vil lokale ungdommer beskrive dette med egne ord og bilder?

Velkomment til åpning av utstillingen «Nordspor – På sporet av de unge i Alta» som viser resultatet av et ungdomskultur-prosjekt hvor unge fra Alta videregående skole vil delta i den kreative produksjonen av en vandreutstilling. Utstillingen er produsert som et samarbeid mellom Tina Enghoff, Anette Molbech og Eva Ritter, samt Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesivg. Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd og gjennomføres i samarbeid med Alta videregående skole. 

Utstillingen vil stå ved Alta Museum til den 21. november 2018.

Seksjonsleder Maria Øien vil ønske velkommen.

Lokale ungdommer vil bidra med å fortelle om arbeidet og lese sine tekster.

Flere detaljer og informasjon om kulturelle innslag følger senere …

Vi tilbyr lett bevertning.

Velkommen!