Árdnaohcan, suomman ja luođit/ Skattejakt, dialekt og joik

Arrangementer Tirsdag 25.10. - kl 18:00 til kl 20:00

Bures boahttin boahkaide sámi giellavahku seminárii:

"Lagasbirrasa historjjá árdnaohcan, várjjat suomman ja luođit"
Marit Breie Henriksen, Sámi Lohkanguovddáš ja Øystein Nilsen, báikkálaš historjádutki ja juoigi

Velkommen alle sammen til seminar i samisk språkuke:

"Lokalhistorisk skattejakt, dialekt og joik fra Varanger"
Ved Marit Breie Henriksen, Nasjonalt senter for samisk i opplæringa
og Øystein Nilsen lokalhistoriker og joiker.

Máret lea guhkit áigge dokumenteren ja dutkan mearrasámi suopmana Álttávuona guovllus. Son lea atnán ollu áiggi guorahallat boares dokumeanttaid, girjjiid ja kárttaid – ja dát lea measta dego golliid ohcat báikkálaš historjjá golleártnas!

Øystein lea báikkálaš historjádutki, áŋgiruššá sámegielsuopmaniid, kultuvrra ja juoigama. Sus lea stuora beroštupmi seailluhit ja ovddasguvlui fievrridit juoiganárbevieruid, ja bargat ja čoaggit luđiid Várjjat-guovllus. Son háliida čájehit mearrasámi suopmana juoigama bokte.


Marit har gjennom mange år arbeidet med å dokumentere og forske på den sjøsamiske dialekten i Altafjordområdet. Har brukt mye tid på å lese gamle dokumenter, bøker og kart – og dette er nesten som å gå på skattejakt – en lokalhistorisk skattejakt!

Øystein er lokalhistoriker, opptatt av samiske dialekter, kultur og joik. Har stort engasjement for å bevare og viderebringe joiketradisjoner og i arbeidet med å samle inn joik fra Varanger-området. Han vil vise den sjøsamiske dialekten gjennom joiken.