Roska vain aaret? - Skrot eller skatt?

Arrangement Mandag 27.11. - kl 18:00

Velkommen til «Skrot eller skatt?»!
Et arrangement med fokus på kvensk og norsk-finsk tilhørighet.

Hvilke gjenstander er skrot for deg og hvilke blir skatt? Hvorfor er disse kvenske/norsk-finske for deg? Kom for å dele din fortelling eller bare som gjest.

I Roska vain aaret? - Skrot eller skatt? inviterer vi lokalbefolkningen til å dele minner og fortellinger knyttet til en personlig gjenstand eieren selv definerer som kvensk eller norsk-finsk. Under fjorårets Roska vain aaret? - Skrot eller skatt? var det stor bredde i både fortellinger og gjenstander: Bærplukker i tre, det kvenske flagget, en kaffekopp brukt i sanitetsforeninga i Skallelv, vevde bånd, nystrikkede votter, jordbruksredskaper med mere.

Mange responderte først ved invitasjonen med at de ikke hadde noe som egnet seg - det var ikke gammelt nok, ikke kvensk nok. Men etter korte samtaler kom både ideer, minner og muligheter til overflaten, og enkelte tok med seg tre og fire gjenstander. Med bakgrunn i de fine erfaringene fra sist, inviterer vi til en ny kveld med Roska vain aaret? - Skrot eller skatt?

Med arrangementet Roska vain aaret? - Skrot eller skatt? har vi som mål og fotografere gjenstander og samle inn fortellinger om disse. Bilder og korte tekster vil så presenteres i egen utstilling i perioden mars-mai 2024. Til deg som vil delta ber vi ikke om at du gir fra deg din gjenstand, men at du bringer den til museet og deler en liten fortelling om denne. Vi ønsker så å ta et portrettfoto av eieren, beholde gjenstanden ei kort tid for fotografering, samt dokumentere fortellingene med film-/lydopptak.

Tervettulemaa – Velkommen!

Gratis inngang og enkel servering.

Foto: Rune Sjøstedt/Filmmark