M/K Vally

Velkommen til åpen dag!

Åpen dag Lørdag 12.8. - kl 11:00 til kl 16:00

Vi arrangerer en Åpen Dag på M/K Vally. Vally ligger i Bukta ved Hurtigbåtkaia (der rutebåtene ligger). Velkommen ombord til alle båtentusiaster og alle andre som liker følelsen av dekksplanker under føttene og sjøluft i lungene.

Den sjeldne kutteren Vally feirer 100 år, og Alta Museum og Vallys venner inviterer til åpen dag. Vally ligger for anledningen ved hurtigbåtkaia ved rutebåtene.

Besøkende vil på åpen dag få mulighet til å komme ombord i den verneverdige båten. Man kan få høre gamle sjøhistorier om kutteren. Besøkende kan få se og lytte til den nostalgiske lyden av Vallys ensylindrede semi-dieselmotor. Eller man kan få prøve seg på knuter og spleising av tau. 

M/K Vally representerer en viktig arv fra vår felles kystkultur. Båten har også en plass i mange altaværingers hjerter fordi den har vært eid av altaværinger siden den ble bygd for 100 år siden, men også på grunn av sin spesielle historie.

Det blir musikalske innslag fra trekkspillmannen Bjørnar Halvari og Trubadurene fra Altafjord kystlag. Tore Bongo vil også fremføre sjøsamisk joik. 

Gratis servering av kaker og kaffe, te og saft.

VELKOMMEN!


En kutter med begivenhetsrik historie …

Selv om kuttere av denne typen var svært vanlig i hele Finnmark, er det i dag bare 2 andre slike båter igjen i offentlig eie, begge eies av Varanger Museum. Alta Museum er veldig stolte av M/K Vally som representerer en viktig arv fra vår felles kystkultur. Båten har også en plass i mange altaværingers hjerter fordi den har vært eid av altaværinger siden den ble bygd for 100 år siden, men også på grunn av sin sjeldenhet og spesielle historie.

 

Bygd i 1917

M/K Vally ble bygd i Hemnesberget i 1917 for handelshuset Jens B. Digre, Storsandnes i Langfjorden i Alta kommune. Den er en kravellbygd kutter med rett baug og lang hekk. Skroget har furuplank overvanns og bunn av gran. Målene er 42 fot lengde og 13.7 fot bredde.

 

Krigshistorie 1941-45

Fram til 2. Verdenskrig ble Vally eid og drevet av firmaet Digre.  I 1941 ble den beslaglagt av tyskerne og ført til Kåfjord i Alta, men eierne "laget" motorskade slik at tyskerne aldri fikk start på motoren. Den ble slippsatt i Kåfjord i Alta, men heller ikke etter overhaling fikk tyskerne noe nytte av båten. Etter et år i Kåfjord, ble Vally levert tilbake til eierne, antatt som ubrukelig, og eierne slepte den til Storsandnes. Her lå den uvirksom til evakueringsordren kom høsten 1944. Eieren, Jens B. Digere gikk om bord med sin egen og flere andre familier for å bli evakuert til Lødingen. Siden den hadde «motorskade» kunne den ikke gå for egen maskin, men ble slept av kutteren «Duen» ut Altafjorden. Da de hadde gått gjennom Stjernsundet gjorde de klar motoren, og etter litt hosting var livsnerven til «Vally» i gang igjen. De hadde lykkes i å lure tyskerne!

 

Lofotfiske og fiske på bankene med fiskere fra Alta

M/K Vally ble solgt til brødrene Harald og Arne Johansen i 1946. Båten var i kontinuerlig drift fra 1946 til 1982. Den ble blant annet brukt til Lofotfiske og til fiske på Nordbanken og Nordkappbanken.

 

Kjøpt av Alta Museum

M/K Vally ble kjøpt av Alta Museum i desember 1982.

 

Vally har også vært rikskjendis! En renovering i 1992 ble et prosjektarbeid for lærere og elever ved Alta Ungdomsskole. Arbeidet med Vally var et av fartøyprosjektene som ble vist oppmerksomhet i fjernsynsprogrammet «Rust, råte og kjærlighet» som ble sendt i desember 1997 på NRK. 

 

Avtale med Altafjord kystlag 1998

Alta Museum hadde fra 1998 til 2001 en avtale med Altafjord kystlag om at de skulle stå for årlig vedlikehold, pass og drift. Arbeidet ble organisert i et «høvedmannslag» på sju personer. 

 

Restaureringsarbeid på Nordnorsk fartøyvernsenter

M/K Vally gikk for egen maskin den niende juni 2001 fra Alta til Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen i Troms. Den ble ført dit av et mannskap på fire fra Altafjord kystlag. Båten var under restaurering i tre år frem til august 2004.

 M/K Vally kom tilbake til Alta den tredje september 2004 og Alta Museum har inntil videre selv ansvar for pass og vedlikehold av båten. Frem til 2007 ble båten igjen passet av Alta Museum i samarbeid med Erling Andersen i Korsfjorden.

I 2007 ble foreningen «Vallys venner stiftet. Den entusiastiske foreningen har de siste 10 år hatt ansvar for pass og vedlikehold av båten.