Meridianstøtta mot Håja.

Kunsten å måle jorda i Vest-Finnmark - Struves Meridianbue

Vin&Viten Torsdag 14.9. - kl 19:00 til kl 21:00

Alta Museum inviterer til en annerledes museumsopplevelse i arrangementsrekken "Vin&Viten." Vin&Viten skal belyse ulike temaer i en uformell setting der det vil være mulighet til å kjøpe seg et glass vin og nyte enkel bevertning, samtidig som man får påfyll av kunnskap.

Kunsten å måle jorda i Vest-Finnmark - Struves Meridianbue

Foredrag ved Gerd Johanne Valen Konservator ved Alta Museum.

Konservator Gerd Johanne Valen har i forbindelse med utarbeiding av forvaltningsplanen for verdensarven Struves meridianbue, undersøkt Kartverkets rapporter og loggbøker fra oppmålerne fra 1845-1850.  Ekspedisjonene for oppmålingen av meridianbuen var en del av et større internasjonalt vitenskapelig samarbeid og første gang Norge deltok i et slikt prosjekt.

Foredraget blir todelt: Gerd Johanne stiller spørsmål og diskuterer hvorfor kunnskapen om disse ekspedisjonene er så lite kjent. Deretter ønsker hun å invitere publikum med på å diskutere hvilket kontaktnett de benyttet i Alta og hvordan ekspedisjonen kunne ha reist fra Alta mot Kautokeino i 1845 ut fra datoer og stedsnavn og kart.

Priser for Alta Museum Inviterer: 100 kroner for adgang og buffetmat, foredrag og diskusjoner. Salg av mineralvann, øl og vin.