«Det blinket i en trang bergsprekk - Skattefunn fra Alta»

Arrangementer Torsdag 1.11. - kl 19:00 til kl 21:00

«Det blinket i en trang bergsprekk - Skattefunn fra Alta.» Foredrag av arkeolog og konservator Hans Christian Søborg

Alta Museum inviterer til en annerledes museumsopplevelse i arrangementsrekken "Vin&Viten." Vi belyser ulike tema i en uformell cafe-setting, der det vil være mulighet til å kjøpe seg et glass vin og nyte enkel bevertning, samtidig som man får påfyll av fagkunnskap.

Sølvhalsringen på bildet ovenfor ble gravd ned dypt i sandjord, blant fururøtter, for over 1000 år siden, på Lathari, øst for Altaelvas munning. Sølvhalsringen er en av de største vi kjenner fra Norge og denne ble funnet av Iver Utse ca. 1920. Den er idag del av den faste utstilling på Alta Museum.

I eldre tid fantes det ikke banker eller verdiskap der folk kunne oppbevare sine verdisaker. Sølv og mynter ble gravd ned i jorda og gjemt i bergsprekker og under steinblokker, i håp om at de der var trygt forvart mot røvere og fremmede på plyndringstokt. I før-kristen tid ble smykker også lagt på hemmelige steder som offer til gudene. Andre verdisaker gikk til bunns ved skipsforlis. Noen mennesker var uheldige og mistet mynter og smykker som de ikke klarte å finne igjen.

De fleste verdisaker som ble gjemt bort eller mistet i eldre tid ble funnet etter kort tid eller ble gjemt så godt at de er evig tapt. Men de siste hundre år har enkelte heldige mennesker i Alta funnet en gammel «skatt.» Den eldste er 1500 år gammel. Funnene var ofte helt tilfeldige, på tur eller mens man gravd i potetåkeren. I de siste årene er det også gjort funn med metalldetektor.

Hans Christian Søborg, arkeolog og konservator ved Alta Museum, vil i sitt foredrag fortelle om noen av disse skattene. Hva slags verdi hadde de i fortida? Var skattene offer til gudene? Og hvordan ble de oppdaget av heldige skattefinnere flere hundre år senere? 

Pris Vin&Viten: 100 kroner for adgang og enkel servering, foredrag og diskusjoner. Salg av mineralvann, øl og vin.