«Det berget gir.» Skifernæringens dramatiske historie i Alta

Vin&Viten Torsdag 3.10. - kl 19:00 til kl 21:00

Velkommen til foredrag gitt av forfatter Merete Ødegaard, om skifernæringens dramatiske historie i Alta.

Siden 1850-tallet har altaskiferen blitt brukt lokalt som taktekningsmateriale. Men i løpet av de 170 årene som skiferdriften har vært en av Altas viktigste næringer, har det vokst til også å bli et betydelig eksportprodukt. Denne utviklingen har til tider vært både spennende og dramatisk. Merete Ødegaards, forfatter av boken «Det berget gir», vil i sitt foredrag berøre godt kjente og vel dokumenterte hendelser i skifernæringen etter Andre verdenskrig. Men Ødegaard vil også forøke å lete etter forklaringer og årsaker til hendelser der kunnskapen vår er mindre.  

Alta Museum inviterer til en annerledes museumsopplevelse i arrangementsrekken "Vin&Viten." Vi belyser ulike tema i en uformell cafe-setting, der det vil være mulighet til å kjøpe seg et glass vin og nyte enkel bevertning, samtidig som man får påfyll av fagkunnskap.

Pris Vin&Viten: 100 kroner for adgang og enkel servering, foredrag og diskusjoner. 50 kroner for gjester som innehar årskort.

Salg av mineralvann, øl og vin.

Velkommen!