Altas skifernæring – samarbeid og spenninger

Vin&Viten Torsdag 3.10. - kl 19:00 til kl 21:00

Velkommen til foredrag gitt av forfatter Merete Ødegaard, om skifernæringens dramatiske historie i Alta.

I perioden fra andre verdenskrig og fram til i dag har minst 25 bedrifter vært en del av Altas skifernæring. Noen en kort stund, og noen lengre. Noen lokalt eid, og noen utenlandsk. Noen privat og noen statlig. Noen små og noen store. Historien til skifernæringen i Alta er ikke alltid lett å følge og forstå.

I dette foredraget skal Merete Ødegaard skissere noen av de viktige hendelsene i skiferhistorien, og hvilke interesser og føringer som styrte de tre sentrale bedriftene, Alta Skiferbrudd, Stensliperiet og Industriell Skiferdrift.

Til slutt blir det kanskje også et tankeeksperiment; hva kunne ha skjedd om Johannes Romsdal hadde fått finansiering til Stensliperiet allerede i 1955?  

Alta Museum inviterer til en annerledes museumsopplevelse i arrangementsrekken Vin&Viten. Vi belyser ulike tema i en uformell cafe-setting, der det vil være mulighet til å kjøpe seg et glass vin og nyte enkel bevertning, samtidig som man får påfyll av fagkunnskap.

Pris Vin&Viten: 100 kroner for adgang og enkel servering, foredrag og diskusjoner. 50 kroner for gjester som innehar årskort.

Salg av mineralvann, øl og vin.

Velkommen!