Det berget gir. Skiferdrivere og skifernæring i Alta 1945-2018

Denne boka handler om et av verdens hardeste og mest slitesterke naturlige bygningsmaterialer – Altaskiferen. Forfatter Merete Camilla Ødegaard er konservator ved Alta Museum og vi er stolte av å selge boka i museets butikk.

Denne boka handler om et av verdens hardeste og mest slitesterke naturlige bygningsmaterialer – Altaskiferen. Vi møter både skiferen og noen av dem som har brutt den i Steinberget. Mange vil kjenne seg igjen beskrivelsene av lokale problemstillinger og konflikter, i hverdagssituasjoner og i arbeidsliv. Men boka har også et videre perspektiv gjennom fremstillingen av en del av Norges bedrifts- og næringslivshistorie etter Andre verdenskrig.

Norsk distrikts- og industripolitikk i etterkrigstida la betingelser for skifernæringen og dens utvikling.  Den ville sett annerledes ut dersom politiske myndigheter og andre aktører hadde hatt mer forståelse for det grunnleggende håndverket. For den tradisjonelle skiferdriften er et håndverk! Den er dyp kunnskap og kroppsliggjorte ferdigheter. Bygget gjennom erfaring, og overført fra far til sønn. Boka følger og forklarer de prosesser og beslutninger både lokalt og på øverste politiske plan, som har formet skifernæringen og skiferdrivernes arbeidsliv fra gjenreisningstiden og til i dag.

Bak i boka følger noen visuelle eksempler på Altaskiferen i bruk – både hjemme og ute i verden.

Til sammen er dette blitt et veldokumentert og vesentlig verk om en viktig epoke, et spesielt håndverk og en særegen og dramatisk virksomhetshistorie i landet vårt.   

— «Merete Camilla Ødegaard har gjort en flott jobb med skifernæringens bedriftshistorie. Det er blitt en spennende historie, og hun klarer å overbevise leseren om at hovedproblemet i denne historien er sentralmaktens manglende forståelse for rasjonaliteten i den tradisjonelle driftsmåten, ja mangel på respekt for den lokale kunnskapen om Steinberget. Kapitlene som beskriver livet og arbeidet i Steinberget, kompletterer og bidrar med viktig forståelse og innsikt i skiferdrivernes vilkår. Ødegaard skriver godt og lett, og det har blitt en bok av høy kvalitet.»
Jens Petter Nielsen, professor i historie, UiT – Norges arktiske universitet

«Skiferlaget har som bestilt fått en solid, velskrevet og estetisk flott bok, et opplysende og samlende bidrag til bedre forståelse for næringas velsignelse for Alta og regionen.»
Rolf Edmund Lund – Altaposten

Boka selges i museets butikk og prisen er 398 kr.

Hvis den ønskes tilsendt, kan man ta kontakt med post@alta-skiferbrudd.no. Boka sendes da fraktfritt, og med faktura.