Vi bygger ny basisutstilling!

Fra oktober 2017 starter arbeidet med ny basisutstilling!

Museet vil i de kommende årene arbeide med ny utstilling og flere utviklingstiltak som vil gjøre museet og verdensarvområdet attraktivt for flere grupper. Museet har som mål å øke det lokale engasjementet knyttet til bergkunst, verdensarv og Altas kulturarv, samtidig som vi vil fortsette å være attraktive for den høye andelen tilreisende besøkende. De nye utstillingene, sammen med mange opplevelser og læringstilbud, skal inspirere til aktiv bruk av museet.

I vår nye utstilling vil publikum inviteres til opplevelser, deltagelse, utforskning, debatt, kritisk refleksjon og stimuleres til nysgjerrighet og engasjement. Medvirkning, respekt for andres kunnskap, og rom for mange erfaringer vil være viktig i det metodiske arbeidet, og slik bidra positivt til samfunnsdebatten.

Den nye utstillingen skal være moderne og interaktiv, i samspill med museets samlinger. Når du går inn i utstillingslokalet møter du et dramatisk, abstrakt landskap i lyse flater som reiser seg gradvis gjennom rommets lengde. Store, kantede former danner en serie fjellkjeder i rommet – først lave, skråstilte flater – deretter steile vegger. Utstillingen vil inneholde store projeksjo­ner som skaper levende sekvenser på flatene i kombina­sjon med print, fast grafikk og tegninger. Interaktivitet og problemløsning vil sørge for aktiv læring med både hender og hode.

I første omgang fornyer vi bergkunstutstillingen som åpnes 30. mai 2018.